Personlig vägledning med Anna Berg

Anna Berg ger dig vägledning per telefon. Hon har väglett många människor på sina föredrag och vid seminarier runt om i Sverige. I samband med sina andliga retreater i Italien, Frankrike och England har hon också arbetat med deltagarnas personliga och andliga utveckling.

Anna har en förmåga att få till sig det som du behöver veta just där du befinner dig. Många har vittnat om att de direkt känner igen sig i den beskrivning som Anna ger av dem. Hennes energier är också transformerande på samma sätt som orden i hennes böcker.

Vägledningen går till på följande sätt.

  • Anna inleder med att förmedla det hon direkt får till sig via kontakterna med Jesus Krisus Sananda och med sitt högre jag.
  • Det som framkommer diskuteras och följdfrågor kan ställas.
  • Ibland behövs ytterligare kanaliserad vägledning en bit in i samtalet.
  • Förbered gärna egna frågor som du sedan tar upp med Anna.

Passa på och boka ett samtal till specialpris som gäller t o m 15 april 2022.

Ett samtal tar 45 minuter och kostar 650 kr (ord pris 700 kr) respektive 30 minuter som kostar 400 kr (450 kr).

Sätt in avgiften innan samtalet på Bg 738-4001, Berg Utbildningskonsult.

Mejla ditt intresse till sannanda@telia.com så kommer Anna att kontakta dig inom några dagar och bestämma en tid för samtalet med dig. När ni ska ha ert samtal ringer du på överenskommen tid tel 08-87 27 96.

Välkommen att höra av dig hälsar Anna Berg!