Om Anna Berg

Anna Berg hade sitt andliga uppvaknande 1994 och har sedan dess förmedlat böcker om Jesus, Maria och Maria Magdalena. Hennes böcker innehåller mycket starka energier som är transformerande.

Anna har haft ett andligt uppdrag att förmedla fyra böcker till Sveriges präster. Dessa distribuerades till de 3 500 prästerna i svenska kyrkan och till präststuderande. Böckerna har också fått stor spridning i den nyandliga världen. Dessutom har Anna kanaliserat de Uppstigna Mästarna till alla som är andligt sökande.

Annas första fyra böcker var tänkta endast för Sveriges präster, men har fått en stor spridning liksom de böcker som hon därefter skrivit. Totalt har Anna skrivit 15 böcker, varav en del också finns utgivna på finska.

Anna har också rest runt i landet och berättat om de insikter hon nått och deltagit i många mässor med andlig prägel. Efter några års uppehåll ordnas nu föredrag och seminarier på vissa platser i landet.

Tidigare ledde Anna Kristusmeditationer i Stockholm under ett antal år. Att delta i en meditation, ledd av Anna, höjer dina energier och gör att du snabbare når de mål som finns planerade för ditt liv på Jorden.

Förutom att skriva böcker har det Anna de senaste åren ägnat mycket tid åt att planera och genomföra andliga retreater. Hon hade fått ingivelsen att dessa skulle hållas i Toscana och en projektgrupp startades med syfte att eventuellt köpa en fastighet i Italien. Denna idé övergavs och i stället arrangeras retreaten nu på olika platser.

Sommaren 2009 ägde de två första veckolånga retreaten rum på härliga Villa la Collina mellan Florens och Siena. Fokus var då på Moder Marias och Jesus energier. Somrarna 2011, 2012 och 2013 hölls ytterligare flera retreater där med fokus på deltagarnas personliga andliga utveckling. Därefter har resor och retreat arrangerats på ett kloster i San Fransiskus Assisi och i Toulouse-trakten i södra Frankrike. Där bodde gruppen i närheten av byn Rennes le Chateau, som har starka band till Maria Magdalena. Sommaren 2016 genomfördes en retreat i Glastonbury och Bath i England. År 2017 hade Anna två retreater, en i Rom i maj på ett kloster och sedan återigen i Glastonbury där fysisk aktivitet också stod på schemat. 2018 återvände Anna med en grupp till Rom. Hon genomförde också retreater i Provence i Maria Magdalenas fotspår år 2018 och 2020. Där bodde grupperna i ett kloster nära hennes grotta i Saint_Maximin de Sainte Baume och i Sainte-Maxime på Franska Rivieran.

Seminarier och meditationer på retreaten

Att delta i seminarier och meditationer på en retreat påskyndar din egen andliga utvecklig genom att de energier Anna förmedlar är transformerande, liksom orden i hennes böcker.

Retreaten är politiskt och religiöst obundna men inspirerade av insikten att människan har stort behov av andlighet i sitt liv. Här kan man återhämta sig från stress, få överblick över sitt liv och hjälp att finna sig själv och sin inre kärna. För att åstadkomma detta erbjuds man guidade meditationer och dessutom vägledande samtal. Man deltar också i de dagliga, spännande och dynamiska seminarier som Anna Berg leder.

Stommen i programmet kommer att vara samlingar och meditationer morgon och kväll och de seminarier som pågår hela veckan. Fokus ligger på deltagarens andliga utveckling.

Seminarierna utvecklar dig genom att du här kommer att finna det som du alltid saknat i ditt liv. Du kommer inte bara inse ditt ursprung utan också varför du just nu lever i de omständigheter du gör och hur dessa inom kort kommer att förändras. Du får insikter om din roll i den stora transformerande process som nu pågår på vår jord.

Anna arbetar också med det som är viktigt att ta tag i för var och en. Många som deltagit har vittnat om den förändring som skett inom dem och den energi de fått under retreaten som sedan hjälpt dem att utveckla och förändra sina liv.

Seminarier, meditationer och samtal kommer att vara inspirerade av den vägledning som Anna Berg kontinuerligt förmedlar. Syftet är att man skall få kunskap om sådant det är svårt att få vetskap om på annat sätt. Annas energier och det andliga arbete vi gör tillsammans kommer att innebära att du tar stora steg i din andliga utveckling. Vi arbetar i storgrupp, mindre grupper, parvis och individuellt.

Måltiderna och övrig samvaro samt utfärder är andra tillfällen då vi får möjlighet att nå insikter. Vid matbordet får man en naturlig möjlighet till samtal med andra. Samtalen tror vi är en viktig del i att människor växer och kommer vidare i sina liv.

Vägledande samtal

Numera ägnar sig Anna också åt personlig vägledning i samband med föredrag, seminarier, retreat eller per telefon.