Om Anna Berg

Anna Berg hade sitt andliga uppvaknande 1994 och har sedan dess förmedlat böcker om Jesus, Maria och Maria Magdalena. Hennes böcker innehåller mycket starka energier som är transformerande.

Anna har haft ett andligt uppdrag att förmedla fyra böcker till Sveriges präster. Dessa distribuerades till de 3 500 prästerna i svenska kyrkan och till präststuderande. Böckerna har också fått stor spridning i den nyandliga världen. Dessutom har Anna kanaliserat de Uppstigna Mästarna till alla som är andligt sökande.

Annas första fyra böcker var tänkta endast för Sveriges präster, men har fått en stor spridning liksom de böcker som hon därefter skrivit. Totalt har Anna skrivit 15 böcker, varav en del också finns utgivna på finska.

Anna har också rest runt i landet och berättat om de insikter hon nått och deltagit i många mässor med andlig prägel. Efter några års uppehåll ordnas nu föredrag och seminarier på vissa platser i landet.

Tidigare ledde Anna Kristusmeditationer i Stockholm under ett antal år. Att delta i en meditation, ledd av Anna, höjer dina energier och gör att du snabbare når de mål som finns planerade för ditt liv på Jorden.

Förutom att skriva böcker har det Anna de senaste åren ägnat mycket tid åt att planera och genomföra andliga retreater. Hon hade fått ingivelsen att dessa skulle hållas i Toscana och en projektgrupp startades med syfte att eventuellt köpa en fastighet i Italien. Denna idé övergavs och i stället arrangeras retreaten nu på olika platser.

Sommaren 2009 ägde de två första veckolånga retreaten rum på härliga Villa la Collina mellan Florens och Siena. Fokus var då på Moder Marias och Jesus energier. Somrarna 2011, 2012 och 2013 hölls ytterligare flera retreater där med fokus på deltagarnas personliga andliga utveckling. Därefter har resor och retreat arrangerats på ett kloster i San Fransiskus Assisi och i Toulouse-trakten i södra Frankrike. Där bodde gruppen i närheten av byn Rennes le Chateau, som har starka band till Maria Magdalena. Sommaren 2016 genomfördes en retreat i Glastonbury och Bath i England. År 2017 hade Anna två retreater, en i Rom i maj på ett kloster och sedan återigen i Glastonbury där fysisk aktivitet också stod på schemat. Ytterligare nya retreater är under planering.

Att delta i seminarier och meditationer på en retreat påskyndar din egen andliga utvecklig genom att de energier Anna förmedlar är transformerande, liksom orden i hennes böcker.

Numera ägnar sig Anna också åt personlig vägledning i samband med föredrag, seminarier, retreat eller per telefon.