Förord till ”Nåden”

Jag, Jesus Kristus Sananda vill idag hälsa er läsare välkomna till denna bok, den första på fem år som Anna tar emot. Hennes arbete med att nedteckna och publicera de ord jag förmedlar till henne genom så kallad kanalisering är stort för detta är heliga ord. De förändrar dig som läser och de finns kvar i din aura efteråt. De bevaras sedan i din andliga kropp och i din själ. Successivt transformerar de dig till en ny människa. Detta sker parallellt med allt annat som du är med om i livet och som också förändrar och danar dig som människa. Syftet med böckerna är att förmedla information och upplysning, att transformera det som är mörkt inom dig till ljus och att leda dig till ett högre trappsteg i din andliga utveckling. De ord som är kanaliserade innehåller alltså transformerande energier. Därför är det viktigt att förstå att du efter genomläsning av Annas böcker kan hamna i situationer där du måste göra val. Detta kräver ibland att du får gå igenom skeenden som är krävande och att du genomför stora förändringar i ditt liv.

Tänk på det när du läser Nåden som är en bok om det som kommer att ske de närmaste åren men också om nåden i alla dess skepnader på Jorden. Nåden kan vara att slippa ett oblitt öde, att tillfriskna från en obotlig sjukdom, att mirakulöst bli räddad från något ont. Det är också den oväntade glädjen, det förlösande skrattet som för en stund befriar dig från vardagen, plikten och de tvång du lägger på dig själv att ständigt göra och prestera. Den är också upplysning och de djupa insikter du ibland får.

Föreställ dig att du i detta nu lyfts av starka armar upp i en sfär där du normalt inte vistas. I denna sfär kommer du att befinna dig under läsningen av denna bok och av andra böcker som Anna tagit emot. Det är en nåd att vistas här därför att du får ta del av energier och kunskap du inte annars kan få eller intellektuellt nå fram till. De insikter du får här kommer att leda dig vidare i allt snabbare takt. Ta emot dem med ödmjukhet, tillämpa de med vishet i ditt liv och tvivla aldrig på dem, liksom du inte heller ska tvivla på nåden när den kommer till dig, för då förlorar du den.

Gläds åt livet och ta emot det som den nådegåva det är. Sprid din glädje till andra och hjälp dem att hitta vägen, den väg som har hjälpt dig och den väg som du nu vandrar med allt fler på denna jord.

Amen