Citat

”Så fort en människa fokuserar så försätter det berg. Du ska alltså tänka intensivt på det du önskar och se det för din inre syn.

Tankar som tänks utan medvetenhet och där ingen energi ingjuts, blir effektlösa. Många tankar tänks lojt och likgiltigt. Till svar få vi då lojhet och likgiltighet.

Alltså påverkar din egen personliga inställning till livet i hög grad hur det kommer att gestalta sig.”

Citat hämtat ur Nåden av Anna Berg.

 

”När Jesus var långt ifrån mig kunde jag ofta känna hans närvaro. Så småningom kunde jag kommunicera med honom i tanken och jag fick ofta små kära budskap från honom.”

”Tomheten efter hans död går inte att beskriva. Vi två var ju och är en enda själ som hade ett gemensamt uppdrag. Jesus skulle beskriva för dåtidens människor hur man skulle leva för att möta Gud i sin vardag.”

”Jag skulle sedan förmedla allt detta i ord och se till att det spreds och fördes vidare till nya generationer.”

Citat hämtat ur Maria Magdalenas berättelse av Anna Berg.