Citat

 

”Tillåt dig att njuta, att glädjas åt det du har, för att då kommer du att få ännu mer gåvor av livet. Om du ännu inte lärt dig att konst som jag här beskriver, så börja praktisera det jag just har berättat för dig, och du ska se att livet vänder, att allt skall bli dig givet. Det gäller även den lycka som du så hett åstundar.”

Citat hämtat ur ”Vägledning 2 – Att möta det oväntade” av Anna Berg

 

”Att leva i det nya är både svårt och underbart. Därför att trots allt så kommer människorna att känna att man är på väg mot något större och bättre, mot sin egentliga destination, mot ett liv i en värld som är pånyttfödd och helad, där människans sanna potential tas i bruk, och där många, många kommer att ha gått igenom en ”andlig vägg”. På andra sidan av denna barriär blir du på ett naturligt sätt mer kärleksfull. Denna kärleksfullhet blir sedan en del av din personlighet”

Citat hämtat ur ”Vägledning 4 – På väg mot en ny värld” av Anna Berg.

 

”Idag vill jag åter tala om passionen – en av de främsta drivkrafterna på Jorden. Drivkraft därför att denna kraft i sig är mycket potent men också för att den driver processer och skeenden vidare, utan att det går att tygla den. Alltså är den en krutdurk. Har man väl en gång hamnat i dess kraftsfär längtar man alltid tillbaka. Ni har tidigare fått råd om hur man ska aktivera passionen i sina förhållanden och idag vill jag tala om vad man kan göra för att inte passionen någonsin ska försvinna – när den väl uppstått.”

Citat hämtat ur ”Kärleken – vägen till Gud och lyckan” av Anna Berg

 

”Att inse sitt rätta ursprung är mycket viktigt, att få hjälp med att våga ta det ansvar detta innebär är ännu viktigare. Av det negativa som sker på Jorden lär vi oss vad som sker om vi inte hela tiden håller kontakten med det gudomliga levande. Denna kontakt etableras lättast genom bönen, genom meditation och genom de handlingar vi osjälviskt utför. När väl kontakten finns, finns inga hinder för er att utföra stordåd – de andliga gärningar ni avser att förändra världen med.”

Citat hämtat ur ”Mästaren Predikar” av Anna Berg

 

”Om man haft turen att nå kärleken och fått nåden att möta sin själsfrände, sin tvillingsjäl, så är det något oerhört betydelsefullt. Befinner man sig i en sådan relation så ska man kämpa för att den ska bevaras och för att lösa allt som kan förhindra att den fortsätter. Eftersom det är meningen att du ska leva med din tvillingsjäl så kommer Universum att förse dig med lösningar på det som kan äventyra denna relation.”

Citat hämtat ur ”Vägledning 1 – Skapa ditt liv” av Anna Berg

 

”Den kärlek som övergår allt förstånd är den kärlek som utgår ifrån skaparen, Gud Fader. Han har tillsett att allt är som det skall vara i varje enskilt ögonblick och han vill att alla hans kära barn ska återvända till fadershuset så snart det är möjligt. För att detta skall ske krävs att alla människor börjar praktisera kärleksbudet.”

Citat hämtat ur ”Mästaren Predikar” av Anna Berg

 

”Var viss om att du är vägledd och kommer att förstå vad som är på gång när det är dags att ta klivet, att våga ge efter för den kraft som vill dra dig bort från det vardagliga liv du lever en stund, för ett besök på ett annat ställe, på en annan plats, borta, långt borta, men ändå så nära, så nära. Så nära att allt som egentligen måste ske är tillräckligt många människor nått upplysning om den andliga utveckling och transformation som vi ska genomgå för att Jorden ska lyfta. Och det är din sak att se till att du fullgör dig uppgift – att våga vara ledare för just din hjord.” 

Citat hämtat ur ”Kunskapens Källa” av Anna Berg

 

”Det är viktigt att veta att negativ energi förmerar sig och att positiv energi är konstant. Det vill säga den negativa energin är mer potent och därmed mer farlig. Den är oberäknelig och kan slå ner plötsligt i ditt liv. Den positiva energin är en konstant som ständigt kan hämtas ifrån världsalltet, egentligen ifrån den energi som är universell och som omger dig i varje stund.”

Citat hämtat ur ”Vägledning 4 – På väg mot en ny värld” av Anna Berg  

 

”Att leva är att vara” – Lev efter den devisen hädanefter. När du är snarare än gör, kommer du att upptäcka helt andra saker i tillvaron och njuta av livet och förstå och uppskatta dess enorma rikedom. Du kommer inte att stirra dig blind på problem och svårigheter utan inse att om du lämnar dem därhän ett tag, så finner de själva sin lösning. Var glad och tacksam för de insikter du får här, men glöm inte att tillämpa dem.”

Citat hämtat ur ”Nåden” av Anna Berg

 

”Kärleken är en kvalitet som bestämmer allt livs utveckling. Den är det fundament på vilket denna jord är byggd. Den finns i varje blomma, i varje växt, i varje djur. Den finns i vinden och i jorden och vilar i varje människas inre som den ros som väntar på att få slå ut. Ibland slår denna ros ut helt och fullt i en jublande bekräftelse på Guds kärlek till människan. Ibland öppnar den sig bara litet och vågar inte ta steget fullt ut mot total hängivenhet”

Citat hämtat ur ”Den nya Bergspredikan” av Anna Berg   (Kan passa till Påsk …)

”På samma sätt är det själva kärleksupplevelsen mellan man och kvinna eller mellan två som lever i en kärleksrelation som är meningen med livet. Att uppleva, erfara, och transformeras av att delta i en process, en utlevelse och en ömsesidighet som går utanpå allt annat man upplevt, ja, det är kärlekens kärna. Det är det som gör att människan i evigheter ha längtat bortom, till detta fantastiska tillstånd, till denna helhet som innefattar allt och som gör att törsten äntligen släcks, hungern stillas och lusten får sin fullbordan.”

Citat hämtat ur ”KÄRLEKEN vägen till Gud och lyckan” av Anna Berg

 

”Att leva i det nya är både svårt och underbart. Därför att trots allt så kommer människorna att känna att man är på väg mot något större och bättre, mot sin egentliga destination, mot ett liv i en värld som är pånyttfödd och helad, där människans sanna potential tas i bruk, och där många, många kommer att ha gått igenom en ”andlig vägg”. På andra sidan av denna barriär blir du på ett naturligt sätt mer kärleksfull. Denna kärleksfullhet blir sedan en del av din personlighet”

Citat hämtat ur ”Vägledning 4 – På väg mot en ny värld” av Anna Berg

 

”Så fort en människa fokuserar så försätter det berg. Du ska alltså tänka intensivt på det du önskar och se det för din inre syn.

Tankar som tänks utan medvetenhet och där ingen energi ingjuts, blir effektlösa. Många tankar tänks lojt och likgiltigt. Till svar få vi då lojhet och likgiltighet.

Alltså påverkar din egen personliga inställning till livet i hög grad hur det kommer att gestalta sig.”

Citat hämtat ur Nåden av Anna Berg.

 

”När Jesus var långt ifrån mig kunde jag ofta känna hans närvaro. Så småningom kunde jag kommunicera med honom i tanken och jag fick ofta små kära budskap från honom.”

”Tomheten efter hans död går inte att beskriva. Vi två var ju och är en enda själ som hade ett gemensamt uppdrag. Jesus skulle beskriva för dåtidens människor hur man skulle leva för att möta Gud i sin vardag.”

”Jag skulle sedan förmedla allt detta i ord och se till att det spreds och fördes vidare till nya generationer.”

Citat hämtat ur Maria Magdalenas berättelse av Anna Berg.